Chung cư

Xếp theo:
Dự án Iris Garden nằm trong đô thị Mỹ Đình 2 – khu vực có hệ thống hạ tầng về giao thông; giáo dục; y tế; văn hóa; giải trí …. đồng bộ và hoàn thiện bậc nhất Hà Nội.